1979
Horia Tecuceanu—Căpitanul Apostolescu și Piromanul
Personal Collection

< back

, ,

COPERTA I—Adrian Ionescu, EDITURA—Cartea Românească, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—13,50 Lei.