1979
Liviu Rebreanu—Răscoala
Personal Collection

< back

, ,

EDITURA—Albatros, TIPARUL—Întreprinderea poligrafică Galați, EXEMPLARUL—12 Lei.