1987
Povestea cu dulcea chită-de-margărite—O mie și una de nopți
Personal Collection

< back

, ,

Nopțile 775-819, SERIA—Biblioteca pentru toți, COPERTA I—Ilustrație de Adrian Ionescu, EDITURA—Minerva, București, TRADUCERE—H. Grămescu, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—8 Lei.