1989
Prem Chand—Un pumn de grîu
Personal Collection

< back

, ,

SERIA—Biblioteca pentru toți, COPERTA I—Ilustrație de Victor Crețulescu, TRADUCERE—Agop Bezerian, EDITURA—Minerva, București, TIPARUL—Combinatul poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—8 Lei.