1979(1)
Cutezătorii
Personal Collection

< back

, ,

Revistă săptămînală editată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Anul XIII, nr. 588, 4 Ianuarie, REDACTOR ȘEF—Mihai Negulescu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Pompiliu Dumitrescu, FOTO—Grigore Prepeliță, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—1 Leu.