1979(2)
Cutezătorii
Personal Collection

< back

, , ,

Revistă săptămînală editată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Anul XIII, nr. 589, 11 Ianuarie, REDACTOR ȘEF—Mihai Negulescu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Pompiliu Dumitrescu, FOTO—Călin Crețu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—1 Leu.