1979(9)
Cutezătorii
Personal Collection

< back

, , ,

Revistă săptămînală editată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Anul XIII, nr. 596, 1 Martie, REDACTOR ȘEF—Mihai Negulescu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Pompiliu Dumitrescu, FOTO—Grigore Prepeliță, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—1 Leu.