1967(7)
Magazin Istoric
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

REVISTĂ DE CULTURA ISTORICĂ, ANUL I, Nr. 7, Societatea de Științe Istorice și Filologice din Republica România, REDACTOR ȘEF—Constantin Antip, COPERTA I—V.I. Lenin la Smolnîl în zilele lui octombrie, Tablou de M.G. Sokolov, TIPAR—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii—București.