1970
Toma George Maiorescu—Ucigașul și Floarea
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, ,

EDITURA—Eminescu, REDACTOR—Maria Bănulescu, TIPARUL—Î.P. 13 Decembrie 1918, București, EXEMPLARUL—2 Lei.