1971(3)
Revista Freamăt
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , ,

Publicația Pionierilor Capitalei, Număr special închinat Semicentenarului Partidului Comunist Român, Anul II, 32 pagini, Îndrumarea colectivului de redacție și îngrijitor de ediție Claudiu Vodă.