1973
Almanah Flacăra
browsable at Dispozitiv

< back

, , , , ,

REDACTOR ȘEF—Adrian Păunescu, SECRETAR DE REDACȚIE—Dan Bîrlădeanu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Vasile Olac, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, EXEMPLARUL—16 Lei.