1977
Almanah Scînteia
Personal Collection

< back

, , , ,

REDACTOR ȘEF—Victor Vântu PREZENTARE ARTISTICĂ—Marian Petrescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—16 Lei.