1979
Elena Zafira Zanfir—Bucura și Fulgerul
browsable at Dispozitiv

< back

, ,

COPERTA—Sabin Ștefănuță, ILUSTRAȚII—Wanda Mihuleac, EDITURA—Junimea, Iași, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Iași.