1979(6)
Revista România Pitorească
Personal Collection

< back

, , ,

Revistă lunară editată de Ministerul Turismului, Anul VIII, nr. 90, REDACTOR ȘEF—Pop Simion, PREZENTARE ARTISTICĂ—Traian Vasai, COPERTA I—Foto de Pavel Tânjală, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—3 Lei.