1982(8)
Magazin Istoric
Personal Collection

< back

,

Revistă de cultură istorică, Anul XVI, nr. 185, August.

REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu

PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu

TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București

EXEMPLARUL—6 Lei