1983
Almanah Turistic pentru Tineret
browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , ,

Editat de Biroul de Turism pentru Tineret, REDACTOR RESPONSABIL—Toma Michinici, PREZENTARE GRAFICĂ—M. Toma, COPERTA—George Buțu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—25 Lei.