1986
Almanahul Saptămâna
Personal Collection Anamaria Timofticiuc

< back

, , ,

Revista Săptămâna culturală a Capitalei—editată de Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al municipiului București prezintă în colaborare cu Teatrul Național din București Almanahul Saptamîna, REDACTOR ȘEF—Eugen Barbu, PREZENTARE GRAFICĂ, ARTISTICĂ ȘI COPERȚI— Radu Georgescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București.