1988
Almanah Bătălii în Umbră
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

Almanah editat de revista Uniunii Scriitorilor din R.S. România Steaua, TIPARUL—Întreprinderea Poligrafică Cluj, EXEMPLARUL—35 Lei.