1988(9)
Magazin Istoric
browsable at Dispozitiv

< back

, , ,

Revistă de cultură istorică, Anul XXII, nr. 258, Septembrie, REDACTOR ȘEF—Cristian Popișteanu, PREZENTARE ARTISTICĂ—Radu Ion Popescu, TIPARUL—Combinatul Poligrafic Casa Scînteii București, EXEMPLARUL—6 Lei.