1964(6)
Insert—Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , ,

Insert Ion Bițan din—Secolul 20, Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din RPR, Anul IV, Nr. 6, Iunie, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, COPERTA—Gh. D. Anghel, Eminescu, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—7 Lei.