1965(7-8)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Anul V, Nr. 7-8, Iulie-August, REDACTOR ȘEF—Marcel Breslașu, COPERTA—Fragment din tapiseria Fertilitate de Geta Brătescu, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, FOTO—Sorin Radu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—7 Lei.