1966(10)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Anul VI, Nr. 10, Octombrie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, COPERTA—fotografie de Paul Romoșan, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—7 Lei.