1973(2)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 2, Februarie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—I. Brod, COPERTA I—Mască romană din bronz din colecția lui Henry de Montherlant, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—10 Lei.