1973(6)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 6 (149), Iunie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—I. Brod, COPERTA I—Autoportret de Vladimir Maiakovski 1913, inedit din colecția Lili Brik, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—10 Lei.