1975(5-6)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 5-6 (172-173), Mai-Iunie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Sanda Gusti, COPERTA I și IV—Secvențe din vizita Președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în Mexic (film documentar realizat de Studioul Al. Sahia), TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—14 Lei.