1975(8)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 8 (175), August, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Sanda Gusti, COPERTA I—Ana Lupaș: Cununile lui August “Sculpturi vegetale”, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—7 Lei.