1977(10)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 10 (195-196), Octombrie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Sanda Gusti, COPERTA I—Epică Revoluționară (din manifestațiile anilor 1918-1919, imagine tratată grafic), TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—10 Lei.