1977(4-5)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 4-5 (195-196), Aprilie-Mai, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Geta Brătescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Sanda Gusti, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—14 Lei.