1985(5)
Urzica
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, ,

Revistă de satiră și umor editată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Anul XXXVI (716), 15 Februarie 1985, COPERTA—Victor Crișan, REDACTOR ȘEF—Niculae Stoian, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Gh. D. Constantinescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Romeo Ion, TIPAR—Combinatul Poligrafic “Casa Scînteii” București, EXEMPLARUL—3 Lei.