1988(7-8-9)
Secolul 20
Browsable at Dispozitiv Books

< back

, , , , , , ,

Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din R.S. România, Nr. 7-8-9 (331-332-333), Iulie-August-Septembrie, REDACTOR ȘEF—Dan Hăulică, REDACTORI RESPONSABILI DE NUMĂR—Ioana Ieronim, Alina Ledeanu, PREZENTAREA ARTISTICĂ—Doina Dumitrescu, PREZENTAREA TEHNICĂ—Sanda Gusti, COPERTA I—Grette Rosing, Reproducere de pe zidul Berlinului, TIPARUL—executat la Întreprinderea Poligrafică Arta Grafică, EXEMPLARUL—105 Lei.